Warsztaty teatralne

Nowatorskie zajęcia, które są połączeniem tak docenianej przez pedagogów dramy, z plastyką i działaniami muzyczno-ruchowymi. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staję się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa wiarę we własne siły i możliwości. Pojawiające się na warsztatach tematy i zabawy rozwijają wrażliwość i zaufanie w stosunku do innych, prowadzą do przyjaznych uczuć pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w warsztatach, ćwiczą także umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.

Ceramika

Na zajęciach dzieci poznają różne techniki lepienia z gliny. Do wykonywania swoich prac wykorzystują różnorodne narzędzia oraz materiały przyrodnicze. Gotowe prace wypalane są w pracowni ceramicznej, po czym ozdabiają przedszkolną wystawę, a następnie dzieci zabierają swoje dzieła do domów. Głównym celem zajęć ceramicznych jest rozbudzenie wrażliwości artystycznej dzieci, kształtowanie zdolności manualnych i umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi oraz stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania.

Szachy

Zajęcia mają na celu rozwój logicznego, abstrakcyjnego i przestrzennego myślenia, naukę koncentracji, kształtowanie zmysłu kombinacyjnego oraz naukę rywalizacji sportowej na zasadach fair-play. Grając w szachy, dziecko musi przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Kreując wydarzenia na szachownicy uczy się ponosić za nie odpowiedzialność. Roczny program nauki gry w szachy zakłada osiągnięcie poziomu umożliwiającego poprawne rozegranie turniejowej partii szachów.

Zajęcia z native speaker’em

Native speaker zapewnia dzieciom kontakt z żywym językiem. Na zajęciach przedszkolaki poznają język wszystkimi zmysłami, uczą się przez działanie, doświadczanie i zabawę. Dzieci poznają piosenki, rymowanki, tańczą, odgrywają scenki teatralne - są stymulowane do komunikowania się w języku angielskim i motywowane do poznawania nowych słów i zwrotów.

Warsztaty plastyczne

Udział dzieci w warsztatach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię, a także sprawność manualną. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy.

Taniec

Nauka podstawowych kroków, głównie tańców towarzyskich: cha-cha, jive, polka, samba, walc angielski, polonez, quickstep. Taniec wyrabia wrażliwość na muzykę, kształtuje estetykę ruchu i koordynację ruchową, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie. Kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy.

Umuzykalnienie

Na zajęciach prowadzone są wszystkie formy umuzykalnienia dzieci, czyli: śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce oraz słuchanie i tworzenie muzyki. Podczas muzykowania na instrumentach dzieci uczą się świadomie operować takimi cechami dźwięku, jak: tempo, dynamika, rytm oraz wysokość. Utwory czerpane są z różnych źródeł etnicznych, tradycyjnych i współczesnych. Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki, rozwijanie wrażliwości słuchowej, wyrażanie muzyki ruchem oraz rozwijanie różnych form ekspresji.

Gimnastyka korekcyjna

Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, krążenia, oddychania i trawienia. Wykonywane przez dzieci ćwiczenia gimnastyczne mają na celu eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa oraz eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe. Gimnastyka korekcyjna rozwija sprawność ruchową i koordynację ruchów oraz kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała.

Piłka nożna

Głównym celem zajęć jest wyrabianie psychofizycznych cech motorycznych tj. kształtowanie szybkości, siły, wytrzymałości, zręczności i zwinności ruchów oraz dobrego panowania nad swoim ciałem, aktywizowanie i usamodzielnianie. Ważne jest także kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.

Nauka gry na pianinie (indyw.)

Głównym celem zajęć jest rozwijanie słuchu i wrażliwości muzycznej dziecka. Poprzez zabawę z muzyką dziecko poznaje podstawowe pojęcia muzyczne i proste struktury rytmiczne, uczy się wyrażać ekspresję, zapoznaje się z elementami notacji muzycznej (nuty, klucze, wartości rytmiczne) oraz uczy się posługiwać terminologią muzyczną.

Przedszkole Piaseczno Luty
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28